מדוע מכשיר ה-™SodaStream DUO שלי לא מגיז בצורה מיטבית?

עקבו אחר השלבים הבאים לתפעול הבעיה:

שלב 1 - האם הבקבוק הגזה שברשותך מתאים למכשיר ה-DUO?

מכשיר ההגזה ™SodaStream DUO עובד רק עם קנקן הזכוכית בנפח 1 ליטר ועם בקבוק Fuse של 1 ליטר. אם ראש ההגזה אינו נסגר כראוי, ודאו כי אתם משתמשים בבקבוק הנכון. מכשיר ההגזה ™SodaStream DUO אינו תואם לבקבוק הקלאסי של 1 ליטר, קנקן הזכוכית בנפח 0.7 ליטר, הבקבוק בנפח 0.5 ליטרים ו-My Only Bottle.

ניתן להיעזר בטבלת המכשירים והבקבוקים המתאימים להם:

במידה והבקבוק שברשותך אכן מותאם למכשיר ה-DUO אך עדיין הינך מתקשה להגיז, ניתן לעקוב אחר ההוראות הבאות:

שלב 2 - האם מיכל הגז שברשותך ריק?

כדי לבדוק אם מכל הגז ריק, תחילה ודאו כי מכל החיבור המהיר מוכנס כראוי לתוך תושבת המכל, כשידית המכל של הגז במצב ההורדה. לאחר הבדיקה, לחצו מספר פעמים על לחצן ההגזה כדי לראות אם גז נכנס לבקבוק. לחצו על הלחצן מספר פעמים כדי לבדוק אם יש בועות והקשיבו לצליל ההתזה. במידה ואכן אין גז, ניתן להחליף באחת החנויות.

במידה ומכי גז שברשותך עדיין מלא, ניתן לעקוב אחר ההוראות הבאות:

שלב 3 - האם מיכל הגז Quick Connect (בעל מנגנון חיבור מהיר) מותקן כמו שצריך?

שלב 4 - האם מילאת את המים בבקבוק ההגזה עד לקו המסומן?

שלב 5 - האם ביצעת את ההגזה בצורה נכונה?

אין להגיז מים לאחר שהוספו סירופים!

על מנת להגיז יש ללחוץ על כפתור ההגזה כלפי מטה, בלחיצות קצרות בנות שניה אחת. יש לחזור על הפעולה 3 פעמים להתססה רגילה ו-5 פעמים להגזה חזקה. לא מומלץ ללחוץ יותר מאשר 7 פעמים.

לסיוע נוסף, פנו אלינו באמצעות הדוא"ל או הטלפון במספר *9880.