מדוע המים דולפים?

הקפידו למלא את קנקן הזכוכית או בקבוק ה-Fuse במים רגילים עד לקו המילוי בלבד, והקפידו להגיז לפני הוספת טעמים כלשהם.

נסו להכניס מחדש את קנקן הזכוכית או את בקבוק ה-Fuse וודאו כי תא בקבוק ההגזה נעול כראוי באמצעות ראש ההגזה.

הטו את תא בקבוק ההגזה קדימה כדי להכניס את הבקבוק והחזירו אותו למצב אנכי.

דחפו והחזיקו את ראש ההגזה למטה.

כעת, נעלו את התא באמצעות סיבוב הידית שמאלה.

כאשר ידית התא במצב נעול, היא תהיה מיושרת מול הנקודה הקטנה שממוקמת מתחת ללוגו של סודהסטרים.

הקפידו להגיז בצורה נכונה, בלחיצות בנות שניה אחת.