מדוע מכשיר ה-™SodaStream TERRA שלי אינו מגיז?

נסו את השלבים הבאים כדי לחזור להתסיס:

שלב 1 - האם הבקבוק הוכנס בצורה הנכונה?

הטו את הבקבוק כלפיכם עד הישמע צליל נקישה והכניסו את הבקבוק לתוך מנגנון הנעילה באמצעות דחיפת צוואר הבקבוק כלפי מעלה ולאחור. אין כל צורך להבריג את הבקבוק לתוך מכשיר ההגזה או מתוכו.

שלב 2 - האם הגזת את המים בצורה הנכונה?

אם עדיין לא הוספת טעם, יש לנסות להגיז מחדש על ידי לחיצה בחוזקה על כפתור ההגזה והחזקתו למשך 1-2 שניות, שחרור וחזרה - 3 פעמים לגז רגיל ו-5 פעמים לגז חזק. בהגיעך לרמת הגזים הנכונה, יש למשוך את בקבוק ההגזה כלפיך ולהסירו.

זיכרו תמיד להגיז מים לפני הוספת טעם כלשהו!

שלב 3 - האם נגמר הגז במיכל שלך?

כדי לבדוק אם מכל הגז ריק, תחילה ודאו כי מכל החיבור המהיר מוכנס כראוי לתוך תושבת המכל, כשידית המכל הוורודה במצב ההורדה. לאחר הבדיקה, דחפו את ידית ההגזה מספר פעמים כדי לראות אם נכנס גז לבקבוק וכדי לבדוק בועות.

אם נגמר הגז, לחצו כאן כדי לאתר חנות בקרבת מקום.

לסיוע נוסף, פנו אלינו באמצעות הדוא"ל או הטלפון במספר *9880.