באילו מיכלים ניתן להשתמש עם מכשיר הסודה שלי?

שאלה טובה! המיכל המתברג של SodaStream מתאים לכל מכשירי הסודה שלנו המצוידים במערכת להברגת המיכל. הוא מתאים למכשירים מדגמי Spirit, One Touch, Crystal, Jet, Source, Play, Cool, Genesis ו-Power. 

המיכל המתאים להכנת עד 130 ליטר* סודה ומיכל המיני המתאים להכנת עד 25 ליטר* אינם מיוצרים עוד.

הערת סודה: כל מיכלי ה-CO2 שלנו עוברים בדיקת איכות לפני המילוי. מיכלי הגז של SodaStream מיועדים לתחזוקה ולמילוי ע"י SodaStream בלבד. מילוי בלתי מורשה של מיכלים ע"י צדדים שלישיים עלול להיות מסוכן. SodaStream ערבה לבטיחותם של מיכלים אשר מולאו על ידינו בלבד, ו-SodaStream לא תהיה אחראית למוצרים של כל חברה אחרת או מותג אחר, העלולים לגרום נזק למכשיר הסודה ולגרום לביטול האחריות.

 

*תלוי ברמת ההגזה ובסוג המכשיר שברשותך