באילו מיכלי גז ניתן להשתמש עם מכשיר הסודה שלי?

ניתן לעיין בטבלאות התאימות למטה כדי לראות אילו מיכלי גז מתאימים למכשיר ההגזה שברשותך:

מכשירי הגזה עם מיכל גז בעל מנגנון חיבור מהיר:

מכשירי הגזה עם מיכל גז בעל מנגנון הברגה:

שימו לב - מיכל הגז המתאים להכנת עד 130 ליטר* סודה ומיכל המיני המתאים להכנת עד 25 ליטר* אינם מיוצרים עוד (*תלוי ברמת ההגזה ובסוג המכשיר שברשותך).

הערת סודה: כל מיכלי ה-CO2 שלנו עוברים בדיקת איכות לפני המילוי. מיכלי הגז של SodaStream מיועדים לתחזוקה ולמילוי ע"י SodaStream בלבד. מילוי בלתי מורשה של מיכלים ע"י צדדים שלישיים עלול להיות מסוכן. SodaStream ערבה לבטיחותם של מיכלים אשר מולאו על ידינו בלבד, ו-SodaStream לא תהיה אחראית למוצרים של כל חברה אחרת או מותג אחר, העלולים לגרום נזק למכשיר הסודה ולגרום לביטול האחריות.