האם למסנני BRITA יש תאריך תפוגה?

ניתן לשמור את כל מסנני ה- BRITA המקוריות למשך מספר שנים. יש לאחסן את המסננים אטומים באריזתן המקורית, סגור ואטום, ללא חשיפה לאור שמש ישיר או לחום.