קניתי קנקן והנורה לא עובדת

כדי להפעיל את נורת החיווי יש ללחוץ עליה לחיצה ארוכה עד שתהבהב בצבע ירוק. הנורה פועלת כמו רמזור - ירוק - הפילטר במצב סינון אופטימלי, צהוב - יש להצטייד בפילטרים חדשים, אדום - יש להחליף פילטר. לאחר החלפת הפילטר בפילטר חדש יש לאפס את הנורה ע"י לחיצה ארוכה עד שתהבהב בירוק שוב כדי שתתחיל הספירה מחדש.