הנורה בקנקן הבריטה שלי לא עובדת כמו שצריך - מה לעשות?

ניתן לעקוב אחר הוראות התפעול הבאות בהתאם לסוג התקלה שיש לך בקנקן הבריטה:

אפשרות 1 - הנורה מהבהבת

כדי לאפס את הנורה יש ללחוץ עליה לחיצה ארוכה עד שתהבהב בצבע ירוק כפי שנעשה בשימוש הראשון בקנקן. יש לאפס את הנורה בכל פעם שמחליפים פילטר בכדי שהספירה תחל מחדש.

אפשרות 2 - הנורה לא עובדת

כדי להפעיל את נורת החיווי יש ללחוץ עליה לחיצה ארוכה עד שתהבהב בצבע ירוק. הנורה פועלת כמו רמזור - ירוק - הפילטר במצב סינון אופטימלי, צהוב - יש להצטייד בפילטרים חדשים, אדום - יש להחליף פילטר. לאחר החלפת הפילטר בפילטר חדש יש לאפס את הנורה ע"י לחיצה ארוכה עד שתהבהב בירוק שוב כדי שתתחיל הספירה מחדש.

במידה ויש צורך בעזרה נוספת, צרו איתנו קשר כאן או במספר טלפון *9880