הנורה בקנקן מהבהבת באדום למרות שהחלפתי פילטר

כדי לאפס את הנורה יש ללחוץ עליה לחיצה ארוכה עד שתהבהב בצבע ירוק כפי שנעשה בשימוש הראשון בקנקן. יש לאפס את הנורה בכל פעם שמחליפים פילטר בכדי שהספירה תחל מחדש.