מה הן מידות מכשיר הסודהסטרים שברשותך?

תהית באם מכשיר הסודהסטרים שברשותך מתאים לדלפק או נכנס מתחת לארונות? מידע מעודכן אודות מידות המכשירים השונים בטבלה המצורפת!

 

QC_Cylinders_-_IL.png

 

Screw_Cylinders_-_IL.png