נוריות ה LED מהבהבות על מכשיר הסודהסטרים ™Power שלי. הצילו!

 

נתקו את המתאם והמתינו כ 30 שניות. חברוהו שוב לשקע חשמלי.  אם עדיין יש בעיות עם נוריות ה LED, צרו קשר עם צוות התמיכה שלנו.