כיצד יש לאחסן את הסירופים?

יש לאחסן את הסירופים במקום מוצל וקריר, ולאחר הפתיחה יש לאחסנם במקרר. את הטעמים הקלאסיים יש לאחסן במקום מוצל וקריר גם לאחר הפתיחה. לקבלת מידע נוסף על אחסון יש לקרוא את האמור בתווית.