מדוע בקבוק ההגזה שלי לא מתחבר למכשיר ה-™SodaStream E-TERRA?

כדי להכניס את הבקבוק יש לעקוב אחר השלבים הבאים:

  1. הטו את תושבת הבקבוק החוצה כלפיכם עד הישמע צליל נקישה. אין למשוך בצינורית ההגזה.
  2. הכניסו את הצוואר של בקבוק ההגזה לתוך מנגנון הנעילה ודחפו אותו כלפי מעלה ולאחור. מנגנון הנעילה יחזיק את הבקבוק במצב אנכי, כשהוא תלוי מעל לבסיס.

* הבקבוק מוכנס בצורה נכונה כאשר יש מרווח בין הבקבוק לבין הבסיס. אין כל צורך להבריג את הבקבוק לתוך מנגנון הנעילה או מתוכו.

 

אפשרות 1 - בקבוק ההגזה לא מתחבר

אם הבקבוק אינו ממתחבר למנגנון הנעילה, הטו את תושבת הבקבוק כלפיכם עד שיגיע למצב הקדמי המלא שלו. כעת הכניסו את הצוואר של בקבוק ההגזה לתוך מנגנון הנעילה באמצעות דחיפה חזקה של הבקבוק כלפי מעלה ולאחור עד שיינעל במקומו.

אפשרות 2 - בקבוק ההגזה לא משתחרר

אם הבקבוק אינו משתחרר ממנגנון הנעילה, הטו את תושבת הבקבוק כלפיכם עד שיגיע למצב הקדמי המלא שלו. אם בקבוק ההגזה אינו משתחרר מידית ממנגנון הנעילה, המתינו מספר דקות עד שאולי ישתחרר.

אפשרות 3 - בקבוק ההגזה מתנתק בזמן ההגזה

אם הבקבוק מתנתק במהלך ההגזה, ייתכן שמנגנון הנעילה שבור. בדקו אם צינורית ההגזה או תושבת הבקבוק מעוקמות.

אם מנגנון הנעילה שבור, אל תמשיכו להשתמש במכשיר ההגזה שלכם. אם מנגנון הנעילה שלכם שבור, או לסיוע נוסף, פנו אלינו באמצעות הדוא"ל או הטלפון במספר *9880.