מדוע הנורות LED במכשיר ה-™SodaStream E-TERRA לא עובדות?

בואו נבדוק את זה. להוראות נוספות, עיינו בסרטון הבא:

 

אפשרות 1 - האורות מהבהבים

ייתכן שמכשיר ה-™SodaStream E-TERRA שלך אינו מחובר כהלכה. יש לנתק ולחבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל תקין. השתמש רק במתאם מתח של SodaStream.

אפשרות 2 - האורות כבויים וכבל החשמל מחובר

יש לנסות לחבר את מכשיר ה-™SodaStream E-TERRA שלך לשקע חשמלי אחר.

אפשרות 3 - האורות כבויים וכבל החשמל אינו מחובר

יש לחבר היטב את הכבל לבסיס מכשיר ה-™SodaStream E-TERRA שלך, ולוודא שהכבל עובר דרך החריצים בבסיס. יש להכניס את התקע לשקע בקיר והלחצנים בממכשיר אמורים להידלק.

במידה ויש צורך בעזרה נוספת, צרו איתנו קשר כאן או במספר טלפון *9880