מה עלי לעשות אם קנקן הזכוכית שלי נשבר במהלך ההגזה?

במקרה הנדיר שבו נשבר קנקן הזכוכית שלך במהלך ההגזה, אין לפתוח את התא שבו נמצא קנקן הזכוכית ויש ליצור איתנו קשר לקבלת סיוע באמצעות הדוא"ל או הטלפון במספר *9880.

יש לוודא שברשותך רק קנקן הזכוכית של SodaStream, המתאים למכונת ה-™SodaStream Crystal שלך, ולפעול לפי ההוראות הבאות:

  • אין להשתמש בקנקן הזכוכית אם הוא סדוק או פגום בכל דרך שהיא. יש להשליכו באופן מיידי ולהחליפו בחדש.
  • אין להניח את קנקן הזכוכית במקפיא או בקור קיצוני מתחת ל-1°C, ואין לחשוף אותו לטמפרטורות קיצוניות.